Op school leerde je dat de materie bestaat uit moleculen. Moleculen bestaan uit atomen. Atomen bestaan uit een kern van deeltjes, en rond die kern cirkelen elektronen. Allemaal onderdelen, delen en deeltjes, maar op het eerste gezicht geen geheel, geen eenheid. De harde werkelijkheid blijkt minder hard dan ze zich voordoet. De wetenschap heeft aangeTOONd dat de materie voor 99,999999999999% uit lege ruimte bestaat. Als je de atoomkern tot een speldenknop vergroot, bevindt het eerste elektron zich op vijftig meter afstand. Daartussen is alleen maar een enorme lege ruimte….

Dus het boek dat je leest, de stoel waarop je zit, het huis waarin je woont, de aarde waarop je leeft bestaat voor het allergrootste deel uit lege ruimte. JIJ DUS OOK !!!!!

Het menselijk lichaam bestaat voor 65% uit water. Wat dat betreft heeft iedereen een waterhoofd. Alhoewel? Volgens het bovenstaande hebben we nog minder dan dat; iedereen loopt met een leeg hoofd. Zelfs de knapste koppen. Alles en iedereen bestaat uit minder dan gebakken lucht.

Zoveel lege ruimte! Wat is er dan nog over van de harde materie? Een eenvoudige rekensom dat de harde deeltjes in het atoom slechts 0,000000000001% van het geheel zijn. Het is onvoorstelbaar dat keiharde voorwerpen uit zo weinig harde deeltjes bestaan. Alhoewel, hard? We weten uit de kwantummechanica dat die deeltjes helemaal niet hard zijn. Ze bestaan uit energie.

Elk soort deeltje wordt opgevat als een kwantumtrilling in een veld. Elektronen zijn trillingen in elektronen velden, protonen trillingen in een protonen veld etc.. Alles is energie en alles is met alles via velden verbonden. Het universum kan alleen worden begrepen als een samenhangend, dynamisch weefsel van trillende energievelden.

Niet alleen het atoom en de harde materie bestaan voor het allergrootste deel uit lege ruimte, in het heelal is precies hetzelfde aan de hand. In het universum zijn net zoveel sterren als korrels zand op de stranden van de aarde. Oneindig grote aantallen, maar daartussen 99,999999999999% lege ruimte.

De kwantum onderzoekers ontdekten het antwoord; niet alleen de deeltjes bestaan uit energie, maar de ruimte daartussen zit ook vol met energie, de zogenoemde nulpuntenergie. Het is dus waar, alles bestaat uit energie!

Dat is niets esoterisch, maar “keiharde” wetenschap.

Wij zijn een elektromagnetisch wezen dat deelneemt in het Veld van Alle Mogelijkheden.

Dat is wat je echt bent als medeschepper: een elektromagnetisch wezen dat integraal deel uitmaakt van het Verenigde Veld, zoals een golf integraal deel uitmaakt van de oceaan.

De vis zwemt in een onmetelijke oceaan van water. Net zoals de vis niets weet over het water waar hij in zwemt, zo weten mensen in de regel niets over de oneindige energievelden waar ze toegang toe hebben als ze hun gewaarzijn genoeg kunnen ontwikkelen.

De wereld van de zintuigen is de wereld van de beperkte realiteit.

De wereld van het vormloze gewaarzijn is niet zintuigelijk, het is de wereld van de oneindige frequenties. In deze wereld zijn we zowel zender als ontvanger. Door onze dubbele natuur (vorm en niet-vorm) hebben wij in ons, naast elkaar, de aardse realiteit van een beperkte bankrekening en de hemelse realiteit van een onbeperkte kosmische bankrekening.

Je zou kunnen zeggen dat alles met alles is verbonden door een oneindige oceaan van nulpuntenergie, waar vormvelden met informatie als een soort matrix overheen liggen. Uit de verbinding van deze (levens)energie en informatie ontstaat een vormkracht. Als deze vormkracht zich verbindt met de materie ontstaat daaruit een (levens)vorm.

 

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *